Zabezpečenie rozlúčky a civilného rečníka k obradu

O nás - Pohrebníctvo Haluška
zabezpečenie rozlúčky a civilného rečníka k obradu - Pohrebníctvo Haluška

Rozlúčka pozostalých so zosnulým

Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nezadržateľného prejavu vlastných citov.

Rozlúčka pozostalých so zosnulým

Riešením je skúsený rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene blízkych i všetkých prítomných. Do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosť.

Zabezpečenie rozlúčky a civilného rečníka k obradu - Pohrebníctvo Haluška