Vybavenie pohrebných formalít

O nás - Pohrebníctvo Haluška
Vybavenie pohrabných formalít - Pohrebníctvo Haluška

Vybavenie pohrebných formalít

Na základe podpísaného splnomocnenia obstarávateľom pohrebu Vás odbremeníme od časovo náročného vybavovania všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.

Pripravte si len občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, listy o prehliadke mŕtveho (ak Vám ich obhliadajúci lekár nechal) a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne zosnulého.

Vybavenie pohrabných formalít - Pohrebníctvo Haluška