Prevoz zosnulého

O nás - Pohrebníctvo Haluška
Prevoz zosnulého - Pohrebníctvo Haluška

Prevoz zosnulého

Túto činnosť vykonávame zo všetkých miest, kde úmrtie nastalo v rámci SR aj zahraničia. Pri našej každodennej práci využívame pohrebné vozidlá vybavené chladiacim zariadením a všetkými požiadavkami podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. Upravené sú tak, aby prevoz prebehol dôstojne a bol na určitej úrovni.

Pohrebné služby
NONSTOP

Na prevozy z bytov, alebo zo zariadení, ktoré nie sú vybavené chladiacimi boxmi je k dispozícii nepretržitá služba, ktorú môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

Prevoz zosnulého - Pohrebníctvo Haluška